source

Grupy Wsparcia ADZ w Warszawie, Kaliszu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy wracają do normalnego trybu spotkań!

Do zobaczenia!

source