W dniach 27 - 29 marca 2009 r. w Domu Rekolekcyjnym (ECCC) w Warszawie-Falenicy odbyły się warsztaty Akademii Dobrego Życia pt .: „Kim ja jestem?”: o poczuciu własnej wartości, pozytywnej tożsamości, radzeniu sobie ze wstydem, rolach w życiu, indywidualności, człowieczeństwie, godności, obecności, męskości i kobiecości.

Zajęcia poprowadził Leszek Kapler, kierownik Centrum Integracji Psychicznej, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego, trener-superwizor PTP .

Celem tych zajęć jest odkrycie indywidualnych zasobów osobistych każdego z uczestników, poprawa ich kontaktu z własnym wnętrzem (i zewnętrzem także) oraz zwiększenie umiejętności korzystania z własnego wyposażenia osobowościowego w kierowaniu własnym rozwojem.

Droga do poznania zasobów będzie wiodła poprzez ćwiczenia pokazujące nasze najistotniejsze cechy oraz ich wpływ na osobiste funkcjonowanie. Zobaczymy jakie specyficznie indywidualne ślady w świecie pozostawia każdy z nas oraz będziemy pracować nad możliwościami ich kształtowania stosownie do naszej pozytywnej wizji siebie w życiu i świecie.

Spotkamy się z najpoważniejszymi przeszkodami utrudniającymi dostęp do prawdy o sobie i własnym wnętrzu – wstydem oraz nieadekwatnym poczuciem własnej wartości, a także spróbujemy sposobów ich pokonywania, odwołując się m.in. do postawienia indywidualnych diagnoz ich przyczyn, wpływających na powstanie w nas poczucia tzw. toksycznego wstydu oraz budowania nierealistycznego obrazu siebie.

Pracując nad poczuciem własnej wartości spróbujemy dosięgnąć takich ich wymiarów jak poczucie własnej godności i duma z siebie oraz spróbujemy lepiej zrozumieć znaczenie tych pojęć oraz ich wpływ na nasze funkcjonowanie.

W końcu spróbujemy zrozumieć 2 najważniejsze wymiary naszego istnienia - specyfikę męskiej i kobiecej roli w świecie, męskiej i kobiecej energii oraz będziemy pracować nad umiejętnościami rozpoznawania przejawów tych ról oraz możliwościami zasilania osobistych zbiorników tych energii, a także lepszego ich wykorzystywania w życiu.