„Rodzeństwo bez rywalizacji” to kontynuacja idei i metod zawartych w popularnym poradniku dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” Adele Faber i Elaine Mazlish.

 

Druga część warsztatów niesie pomoc zwłaszcza tym rodzicom, którzy są uwikłani na co dzień w konflikty, kłótnie, sprzeczki, a nawet bójki między swoimi dziećmi. Pokazuje, jak pomóc im żyć w zgodzie i samemu postępować z godnością. Po raz kolejny pomaga zrozumieć, że warunkiem pozytywnych zmian w zachowaniu naszych pociech jest pochylenie się nad własnymi doświadczeniami wyniesionymi z dzieciństwa. Uświadamia, że dopiero uwolnienie się od skrywanych bolesnych dziecięcych uczuć (zazdrości, gniewu, lęku, poczucia bycia gorszym itp.) otwiera w nas zdumiewające zasoby siły, dobroci, cierpliwości i miłości wobec naszych dzieci. Daje nam także szansę wyzwolenia, wybaczenia, pojednania i bliskości z naszymi dorosłymi już braćmi i siostrami.