maska

Siostry Karmelitanki z Nowych Osin pod Mińskiem szyją maseczki ochronne, będą one dostarczane do szpitali i przychodni w powiecie mińskim i otwockim a także do Służb Ratowniczych przez Fundację Ochotnicza Grupa Ratownicza Musso 4x4 z Otwocka.
Potrzebne są fundusze na materiały, (każda kwota jest pomocna!) można je wpłacać na konto Sióstr : Klasztor Zakonu Mniszek Bosych NMP z Góry Karmel ul. Św. Józefa 23, 05-300, Nowe Osiny
numer rachunku
konto PLN: 79160014621839236840000001
konto EUR IBAN: PL52160014621839236840000002
z dopiskiem Darowizna