Pomocy psychologicznej po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym udzielają:


 

 

 

 

 

Marek Dramiński

Psycholog kliniczny - specjalizacja drugiego stopnia.
Psychoterapeuta - certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor i trener-rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoleniowiec- edukator, nauczyciel dyplomowany resortu oświaty. Wieloletnie – ponad 30-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej indywidualnej, z parami, rodzinami i grupami oraz szkoleniowej. Superwizor zespołów wychowawczych i terapeutycznych zajmujących się dziećmi i młodzieżą ze środowisk społecznie zagrożonych. Założyciel i kierownik Pracowni Psychorozwoju i Psychoprofilaktyki /1983-1989/ przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.
Autor programu i realizator Studium Socjoterapii w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie /1987-1990/, przy Wydziale Doskonalenia Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Warszawie /1991-1992/ i Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Ośrodku Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie /1992- 2010/ oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii przy Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie /od jesieni 2010/.

 


 

 

 

 

 

 

Małgorzata Ziarkiewicz

Terapeutka, kierownik duchowy.
Ukończyła  Podyplomowe Studium Duchowości na Bobolanum w Warszawie, oraz Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie pod kierunkiem mgr Marka Dramińskiego.

 


 

Małgorzata Krzywińska

Absolwentka psychologii KUL, edukator, socjoterapeuta, ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów dla rodziców, m.in. tzw. Szkół dla Rodziców i Wychowawców.