Przejdź do treści

ALLELUJA!

Świętujcie w Panu, z sercami otwartymi na miłość, wdzięcznymi, ufającymi.
Napełniajcie się mocą Zmartwychwstałego.
Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne składa Wam wszystkim Stowarzyszenie Przystań M.