Przejdź do treści

Festiwal Filmowy „SIŁY ŻYCIA”

Pojęcie SIŁY ŻYCIA zostało sformułowane przez psychologa i filozofa Viktora Frankla. Frankl uważał, że siły życia stanowią wrodzoną i nieodłączną część ludzkiej natury, że są złożonymi konstruktami psychologicznymi sprzyjającymi rozwojowi i odnalezieniu sensu życia. Składają się na nie przekonania, postawy, motywacje, wartości i inne aspekty osobowości. Główne siły życia to według Viktora Frankla: miłość, twórczość, poznanie, poszukiwanie sensu życia i celu, pomaganie innym, zabawa i humor, ruch i aktywność fizyczna, kontakt z naturą, duchowość, wolność. Siły życia są pomocne człowiekowi w trudnych chwilach. Człowiek zmotywowany przez siły życia jest bardziej skłonny do podejmowania ryzyka, pokonywania przeszkód i osiągania celów. Łatwiej mu też zachować nadzieję i optymizm w obliczu przeciwności losu.

Festiwal Filmowy Siły życia o pokaz 50 filmów z całego świata, które starają się odpowiedzieć na pytanie: czy można, doświadczając różnego rodzaju ciosów i deprywacji, zachować radość, a przynajmniej zdecydowaną wolę życia? Co jest tym eliksirem życia, którego osoby dotknięte różnymi rodzajami cierpienia potrzebują by móc, czy choćby tylko chcieć im stawić czoła – eliksirem, którego brak sprawia, że jesteśmy słabi i pozbawieni wewnętrznej mocy? Co może pomóc pokonać osamotnienie, poczucie klęski i bezsensu istnienia, chorobę? Jak odnaleźć w sobie siły życia?

POKAZY filmów NA EKRANIE w PROM Kultury, ul. Brukselska 23, w Warszawie w dniach 8 listopada i 10 listopada 2023 r. WSTĘP WOLNY!
oraz
STREAMING – POKAZY ON-LINE na EDUKINO VOD – po naciśnięciu ikony VOD na stronie https://edukino.pl/ w dniach 12 – 30 listopada 2023 r.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się na stronie Festiwal Filmów Przeciw Wojnie – EDUKINO