Przejdź do treści

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przystań Mielno ma być przystanią dla wielu ludzi potrzebujących pomocy.
Nasze plany przewidują:

1.  Warsztaty poznawcze i komunikacji małżeńskiej;

2.  Warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze;

3.  Sesje wyjazdowe w ramach terapii prowadzonych przez psychologów
Maratony terapeutyczne dla leczących się alkoholików po terapii podstawowej, osób współuzależnionych i/lub dotkniętych syndromem DDA, ofiar przemocy domowej, a także dla osób wychodzących z innych dysfunkcji społecznych. Sesje będą prowadzić psychoterapeuci specjalizujący się w leczeniu uzależnień i ich skutków.

4.  Wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych wszelkiego rodzaju dysfunkcją społeczną (w szczególności alkoholizmem lub innymi uzależnieniami) i ofiar przemocy domowej.

5.  Szkolenia dla osób prowadzących działalność profilaktyczną i zapobiegającą dysfunkcjom społecznym, na przykład terapeutów, pracowników socjalnych, kuratorów.

6.  Pomoc dla rodzin w kryzysie, rodzin osób przewlekle chorych; warsztaty terapeutyczne dla osób po rozwodzie lub po odejściu współmałżonka, warsztaty terapeutyczne dla dzieci z rodzin rozbitych.

7.  Pomoc osobom potrzebującym wsparcia duchowego, w tym szczególnie członkom Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, poprzez prowadzenie spotkań rekolekcyjnych i wspólnotowych WŻCH.

8.  Działalność turystyczną w celu zdobywaniu funduszy na realizację podstawowych celów Stowarzyszenia.