Przejdź do treści

Nasz zespół

Małgorzata Ziarkiewicz
Prezes
Ewa Bartosiewicz
v-ce prezes
Małgorzata Elżanowska
sekretarz
Konrad Lange
przewodniczący komisji rewizyjnej
Małgorzata Kubacka-Jakubik
skarbnik
Elżbieta Magdalena Jurzysta
psycholog
Małgorzata Kochańska
członek zarządu
Ewa Tuszko
członek zarządu
Tomasz Tuszko
członek zarządu